‘onderzoek’

observatoire, afstudeerwerk

Wednesday, May 11th, 2011

Voorlopige interventies in een hedendaagse ruïne als bijdragen in een ontwikkelingsproces.

Mijn afstudeerproject voor de Technische Universiteit Eindhoven gaat over de vergankelijkheid van de door ons vormgegeven omgeving en over onze hedendaagse ruïnes in het bijzonder. Overgelaten aan de tijd en elementen, ergens in een fase tussen verlaten en een vaak onzeker lot van herontwikkeling of sloop. Aan de ene kant fascinerende belevingswerelden, bevrijd van alle dwingende spelregels van bestemming en esthetiek. Aan de andere kant negatief geladen plekken die de afkeer van publiek en planners opwekken. Het project onderzoekt hoe we als ontwerpers om zouden kunnen gaan met deze plekken en hoe we hun bijzondere eigenschappen op een positieve, constructieve manier zouden kunnen inzetten.

Voor een verlaten kolenmijncomplex maakte ik een ontwerp dat haar beleefbaar en bruikbaar maakt in de overgangsperiode tussen het problematische heden en een onzekere toekomst; het Observatorium.  Het Observatorium stelt de manier van teruggeven centraal in hetherontwikkelingsproces. Een toegevoegde laag van paviljoens, vloervelden en meubelstukken maakt de Charbonnage tot een collage van verschillende gradaties in cultivatie, van veilige warme interieuren, tot onaangeraakte woestenij.

(more…)